Tarievenlijst  2024  (NZa tarieven)

 

Consultatie en diagnostiek

C001 Consult t.b.v intake, niet zijnde verwijzing  53,50
C002 Periodieke controle  26,75
C003 Probleemgericht consult  26,75
C014 Pocketregistratie 42,24
C015 Parodontiumregistratie 84,48
C010 Schriftelijke medische anamnese 26,75
C012 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 126,72

 

Preventieve mondzorg  (PPS 1 of 2)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie 15,75 per 5 minuten
M02 Consult voor evaluatie van preventie  15,75 per 5 minuten
M03 Gebitsreiniging 15,75 per 5 minuten
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 31,68
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * 21,12
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament(per element) 7,04
M40 Fluoridebehandeling (per kaak) 17,60
M61 Mondbeschermer * 31,68
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element 61,25
M81 Behandeling van witte vlekken, volgende element 33,79

 

Verdoving 

A15 Oppervlakte verdoving 9,15
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 17,60

 

Tandvleesbehandelingen (parodontologie) (PPS 2 of 3)

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 204,16
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex 38,02
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard 28,16
T032 Evaluatie/Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling 126,72
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na evaluatie/herbeoordeling 77,44

 

Nazorg

T042 Consult parodontale nazorg 107,01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 142,21
T044 Complex consult parodontale nazorg 189,38

 

Diversen

T161 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. van tandvleesbehandeling * 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces 95,04
T163 Toepassing lokaal medicament * 76,03
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 70,40

 

Nazorg implantologie

J90 Specifiek consult nazorg implantologie 66,05
J91 Uitgebreid consult nazorg implantologie  108,08

 

*     Materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht     

 

    

Iedere patiënt behoeft een andere behandeling en dus zullen de kosten per patiënt verschillen. 

Het wettelijke uurtarief van de mondhygiënist is vastgesteld op 189,- (15,75 per 5 minuten)

 

Parodontale nazorg. Welk consult geldt voor u?

Een Consult parodontale nazorg omvat :

- het beoordelen van de parodontale situatie;

- het controleren van de mondhygiëne;

- het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;

- zo nodig rootplaning (glad maken van wortels);

- het polijsten van de gebitselementen;

- het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne

Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat:

In principe de items als genoemd bij het Consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het uitgebreid consult, wegens bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, er een aantal te behandelen pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), vatbaarheid voor parodontale ontstekingen, op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd. 

Een complex consult parodontale nazorg omvat:

Een complex consult parodontale nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult parodontale nazorg met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren, de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd. 

Complicerende factoren: 

- meerwortelig element (kiezen) met pockets

- Furcatie defect (wortelsplitsing)

- Angulair defect (schuin botverlies op een röntgenfoto te zien)

- Infrabony defect (botdefect)

Als globaal uitgangspunt kunt u denken aan het volgende criterium. Enkelwortelige elementen met pockets van 8mm of meer en/of meerwortelige elementen met pockets van 6mm of meer. 

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

Praktijk voor mondzorg Rosier heeft geen overeenkomsten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars onze zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Als u wilt weten welke behandelingen worden vergoed dan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor de hoogte van de vergoeding. 

Jeugd t/m 18 jaar is verzekerd vanuit de basisvergoeding. Bent u ouder dan 18 jaar dan wordt de mondhygiënist vergoedt uit een aanvullende tandartsverzekering. 

Het komt voor dat u een nota heeft ingestuurd naar uw verzekeraar die niet vergoed wordt omdat uw aanvullende tandartsverzekering de behandeling niet dekt. Mijn ervaring is dat de klantenservice van de verschillende verzekeraars u dan nogal eens het advies geeft om ons te verzoeken een andere code op de nota te zetten zodat deze wel vergoed wordt. Hieraan zal ik niet meewerken. De behandeling die door mij in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose bij u gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.

Nota's

Uw nota's worden verstuurd via een factoringbedrijf Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze nota's uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. 

Website Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel en eenvoudig regelen. Wilt een betalingsregeling treffen of de status van uw betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen. 

Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. www.infomedics.nl 

Status van betaling controleren

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op uw rekening staat in en controleer of uw rekening betaald is. 

Overige vragen 

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst op de website van Infomedics bij de veelgestelde vragen. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag. 

 

Indien u een tandartserzekering heeft afgesloten wordt de nota via Infomedics eerst ingediend bij uw verzekering. Sommige behandelingen zult u voor 100% vergoed krijgen, u ontvangt dan geen aanvullende nota. Voor sommige behandelingen krijgt u een percentage vergoed. Voor het resterende onverzekerde deel krijgt u dan een aanvullende nota.

U heeft na ontvangst van de nota 30 dagen de tijd om deze te voldoen. Na die tijd zullen door Infomedics extra kosten in rekening worden gebracht. 

Voor vragen over de rekening van Infomedics  kunt u terecht op www.infomedics.nl of  via tel.nr: 036-2031900