Eerste bezoek  duur ca 60 minuten

  • Afnemen/bespreken gezondheidsvragenlijst
  • Uitgebreid mondonderzoek (pocket/parodontiumstatus bij aanwezigheid van pockets)
  • Diagnose en bespreken behandelplan en kosten

Mochten de kosten boven de 250,- euro uitkomen, dan zijn wij wettelijk verplicht om u een begroting mee te geven.

Wanneer er tijd over is kan er eventueel gestart worden met:

  • Mondhygiëne-instructie
  • Gebitsreiniging

Bent u recent nog bij een mondhygiënist geweest of is er een recente pocket/parodontiumstatus aanwezig of zijn er überhaupt geen pockets aanwezig

dan zullen er enkele stappen tijdens de eerste behandeling overgeslagen kunnen worden. 

Bij vragen over de intakeprocedure kunt u ons bellen of e-mailen. We leggen het graag aan u uit. 

 

Medische vragenlijst

Bij het eerste bezoek wordt allereerst uw algemene gezondheid doorgenomen via het afnemen van een gezondheidsvragenlijst. 

Een aantal ziekten, afwijkingen, medicijngebruik en leefgewoonten kunnen invloed hebben op uw mondgezondheid. 

Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw behandeling of aanleiding geven tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. 

 

Mondzonderzoek

Dit mondonderzoek bestaat onder andere  uit een pocket- of parodontiumstatus. Deze status geeft de conditie van de tanden, kiezen en tandvlees weer (PPS-score)

Uw tandvlees krijgt een cijfer (PPS) 

PPS score 1

Pockets aanwezig van 1-3 mm

De pocketsonde kan niet dieper dan 3 mm onder het tandvlees komen. Uw tandvlees is gezond of uw tandvlees is ontsteken als het bloedt, zonder botverlies (gingivitis)

PPS score 2

Pockets aanwezig van 4-5 mm

De pocketsonde kan 4-5 mm onder het tandvlees komen. Het tandvlees bloedt en op een foto kan er botverlies te zien zijn (gingivitis en/of parodontitis)

PPS score 3

Pockets aanwezig van 6 mm of dieper

De pocketsonde kan 6 mm of meer onder het tandvlees komen. Op foto's zal er botverlies te zien zijn (parodontitis)

 

PPS 1  (M-codes)

PPS 2 of 3  (M-codes of T-codes) > paro-protocol

Voor meer informatie over de PPS-score zie www.tandvleesinfo.nl of www.tandvleescijfer.nl 

 

Naar aanleiding van deze gegevens wordt er een diagnose bepaald en een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan en de kosten worden tijdens het eerste bezoek met u besproken. 

Voor het eerste bezoek worden doorgaans minimaal 60 minuten gereserveerd. 

De kosten van de behandeling zijn door de overheid vastgesteld met de zogenoemde UPT-codes.

Voor een eerste afspraak kunnen de volgende codes worden gedeclareerd (tarief 2024):

PPS 1 of 2:        C002,C014,C015,T12,M01 t/m M03  maximaal 189,00 (max 60 minuten)

PPS 2 of 3:        T12,T21,T22                                      maximaal 189,00 (max 60 minuten)

 

Wilt u a.u.b. bij uw eerste bezoek aan de praktijk uw verzekeringspasje, een geldig legitimatiebewijs, medicatielijst en uw eventuele verwijskaart meenemen! 

 

Overleg met tandarts 

Omdat zowel de tandarts als wij bezig zijn in uw mond, is het, voor een optimaal resultaat, belangrijk dat er tussen de tandarts en de mondhygiënist overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk of via e-mail in de vorm van rapportage aan de tandarts na afloop van de behandeling. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft , verzoeken wij u dat aan de mondhygiënist te laten weten. 

Overleg met andere zorgverleners

Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat wij ook contact moeten zoeken met andere zorgverleners zoals een huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijze te kunnen uitvoeren. Wij zullen dat uiteraard altijd doen in overleg met u. 

 

Niet tevreden 

Wij zullen al het mogelijke doen u de zorg te bieden die u nodig heeft. Indien u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of rekening kunt u dat altijd aan ons melden. Op die manier kunnen wij u en anderen beter van dienst zijn.
Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen de patiënt zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kunt u als patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten , die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via de klachtenfunctionaris Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: 

Contactgegevens klachtenfunctionaris SKGE

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

088-0229100

www.skge.nl 

www.mondhygienisten.nl/klacht-over-je-mondhygienist/